Algemene Voorwaarden

BasicFlow massage

Algemene voorwaarden per 3 juli 2013.

-Voordat u een afspraak maakt gaan we ervan uit dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden van BasicFlow en dat u hiermee akkoord gaat. Zo weet u wat u van ons mag en kunt verwachten. Daarnaast geldt dat wij ook wat van u mogen verwachten.

– De massagesessies die wij geven zijn niet bedoeld om medische condities (zoals ziekte, acute of chronische klachten of pathologische condities) te diagnosticeren en/of te behandelen.In bepaalde gevallen kunnen wij besluiten om af te zien van het geven van een massage en kunnen u  doorverwijzen naar een arts of specialist.

– Een behandeling ondergaat u op eigen risico. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u BasicFlow nooit aansprakelijk stelt voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die wij u geven.

– De gegevens die wij voorafgaand aan de massage,tijdens het intake gesprek en tijdens de massage aan ons geeft worden door ons vertrouwelijk behandeld. Intake formulieren worden door ons veilig opgeborgen en zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt. Vanuit onze beroeps-ethiek als dienstverlener houden wij ons aan een geheimhoudingsplicht.

– Hygiëne en ethiek staan bij ons hoog aangeschreven, wij verwachtten dat ook van onze cliënten.

– Bij het maken van een afspraak wordt altijd je email-adres, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie.

– Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan je doorberekend.

– Bent u te laat voor een afspraak dan gaat dit van uw eigen behandeltijd af, zodat de volgende cliënt niet benadeeld wordt.

– Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

-Vriendelijk verzoek om geen mobiele telefoons aan te zetten voor aanvang en tijdens de massage.

-De massages die wij geven hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch sexueel getinte opmerkingen maken of sexuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit onze wellness spa verwijderd.

Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel ons als voor u een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.